زن دروغگو باعث تاخیر پرواز شد

پلیس ترکیه زنی را که ادعا کرده بود در هواپیما بمب کار گذاشته است  تا بدین وسیله پرواز به تاخیر بیفتد و شوهرش برسد دستگیر کرد.

این زن به دروغ ادعا کرد که در هواپیما خطوط هوایی ترکیه بمب گذاری شده است تا پرواز این هواپیما که از شهر (دیار بکر)به مقصد استانبول در حرکت بود به تاخیر بیفتد و شوهرش که هنوز به هواپیما نرسیده بود بتواند سوار هواپیما شود.

بنابر این گزارش پلیس غرودگاه به محض انکه به دروغ بودن ادعا زن پی برد زن وشوهر را دسگیر کرد.          (مجله اسمان)

/ 0 نظر / 2 بازدید