ارتباطی بین نوع زایمان مادر و هوش فرزند وجود ندارد

هوش عبارت است از قدرت یادگیری و قابلیت عمومی درک و استدلال که به شکل‌های گوناگون جلو‌ه‌گر و منجر به سازگاری فرد می‌شود و عوامل متعددی در افزایش و کاهش آن دخیلند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران- واحد علوم پزشکی تهران، مطالعه‌ای از سوی گروهی از محققان دانشکده پرستاری و مامایی تبریز با هدف بررسی نوع تولد نوزاد و رابطه آن با هوش انجام شد.

در این مطالعه علاوه بر نوع زایمان مادر، جنس کودک، رتبه تولد، وزن هنگام تولد و ارتباط آنها با هوش نیز مورد بررسی واقع شد.

این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی با توجه به پرونده بهداشتی کودک پر کردن فرم مربوط توسط والدین، مصاحبه با مادر، انجام تست ریون از کودک توسط روانشناس صورت گرفت.

جامعه مورد مطالعه را 350 کودک 7-6 ساله تشکیل می‌دادند که به صورت راندوم از کودکان مراجعه کننده به مراکز بهداشت و یا موجود در مهدکودک‌های مدنظر انتخاب شده بودند.

برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ای شامل مشخصات فردی- اجتماعی کودک و مصاحبه با مادر استفاده شد. پرسشنامه با مراجعه به منابع علمی معتبر تهیه شده بود.

برای تکمیل و تصحیح پرسشنامه ابتدا یک Pilot study روی 20 کودک که واجد شرایط معنی و آماری بودند انجام شد و تغییرات لازم روی پرسشنامه به عمل آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم‌افزار آماری 10 SPSS استفاده گردید.

یافته‌های این پژوهش حاکی از این است که هیچ ارتباطی بین نوع زایمان مادر و هوش با استفاده از تست‌های مربوط وجود ندارد.

از دیگر نتایج جالب این بررسی می‌توان به رابطه مستقیم خویشاوندی والدین و هوش کودک اشاره کرد. بطوری که خویشاوندی والدین سبب افزایش هوش کودک شده است. همچنین بین دور سر هنگام تولد و هوش نیز رابطه مستقیم وجود دارد.

از عوامل دخیل دیگر در هوش می‌توان از تغذیه در سال اول بعد از تولد رتبه تولد و هوش به طوری که کودکان دارای رتبه یک تولد هوش بالاتری داشتند ولی بین وزن هنگام تولد و تحصیلات مادر و جنسیت با هوش رابطه‌ای مشاهده نشد.

با توجه به نتایج بدست آمده از آنجایی که هوش یک عامل مولتی فاکتوریال می‌باشد و عوامل متعددی در افزایش و کاهش آن دخیل هستند لذا نمی‌توان تنها نوع زایمان را دلیلی محکم بر افزایش یا کاهش آن شمرد.

انتهای پیام

/ 1 نظر / 6 بازدید