رویش گل بر روی لوله اب

گفته می شود مردی چینی گل هایی را یافته است که از لوله ای فولادی در داخل باغچه سبزیجات وی روییدهاند.

گراندپاینگ گفته است که در حال تمیز کردن لوله ها بوده که دستش به چیزی پرزدار وپف کرده برخورد کرده است.اقای دینگ می گوید با کمال تعجب مشاهده کرده که دسته ای از گلهای سفید روی سطح صاف فولاد رشد کرده اند.ساقه این گلها باریکتر از موی انسان است وحداقل ٣٨گل سفید بر روی این لوله دیده می شو. این گلها صبح می شکفد و با افزایش نور خورشید گلها بسته می شود.هریک از این گلها یک میلی متر قطر دارند.اقای دینگ معتقداست این گلهای افسانه ای هر ٣هزار سال یک بار گل می دهدلبخند

/ 1 نظر / 2 بازدید
محمد رحمانی

خیلیییییییییییییییییییییییییییییی جالب بود[دست] وب جالبی داری به ما هم سر بزن[گل]