عاطفه مادرانی که زایمان طبیعی دارند بیشتر است

به گزارش شبکه خبر به نقل از خبرگزاری آلمان، نتایج پژوهش های جدید نشان می دهد واکنش مادرانی که به طور طبیعی زایمان
می کنند نسبت به داد و فریاد و گریه نوزادان خود بیشتر است. 

کارشناسان با بررسی مغز مادران دریافتند مادرانی که به طور طبیعی زایمان کرده اند در مقایسه با مادرانی که باسزارین زایمان کرده اند نسبت به فریاد و گریه نوزدانشان حساسیت بیشتری دارند.
این کارشناسان می گویند برخی امواج در مغز و برخی هورمون ها شیوه برخورد و اندیشیدن پدر و مادر به نوزاد تازه متولد شده را مشخص می کند. 

این پژوهشگران می گویند در زایمان طبیعی هورمون اوکسی توسین ترشح می شود که این هورمون توانایی پیوند مادر با فرزند خود را ایجاد می کند. 
 
/ 0 نظر / 2 بازدید