تولید پکتیناز از میکرو ارگانیسم‌های بومی ایران

با تلاش محقق دانشگاه تربیت مدرس، یکی از پکتینازهای تولید شده توسط میکروارگانیسم‌های بومی ایران، پس از تعیین خصوصیات، جداسازی، تولید و خالص سازی شد.

 

به گزارش سرویس «پایان‌نامه» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر سعید امین زاده، دانش‌آموخته رشته بیوشیمی در خصوص پکتینازها و موارد کاربرد آن در صنایع، گفت: پکتینازها جزو آنزیم‌های خارج سلولی بوده که توسط هر دو منبع گیاهی و میکروبی تولید می‌شوند که این آنزیم‌ها به طور عمده در صنایع مربوط به میوه و سبزیجات به منظور افزایش راندمان استخراج و شفاف سازی آب میوه و نیز استخراج روغن های گیاهی کاربرد دارند و به همین دلیل پکتینازها از اهمیت بالایی در صنعت برخورددارند

 

وی با بیان این که پکتینازها از جمله آنزیم‌هایی هستند که در بخش تجاری مثل صنایع غذایی و آبمیوه و صنایع کاغذسازی نقش بسزایی دارند،افزود: آنزیم های پکتینولایتیک یا پکتینازها یک گروه نامتجانس از آنزیم های هستند که مواد پکتیکی را هیدرولیز می‌کنند و به طور گسترده در گیاهان عالی و میکروارگانیسم ها وجود ندارد،‌ بسیاری از باکتری ها پاتوژنیک گیاهان و قارچ ها قادرند که آنزیم های پکتولایتیک را برای تجزیه بافت های میزبان بسازند.

 

امین زاده در خصوص مراحل تحقیق خود که در قالب رساله دکتری تخصصی وی انجام شده است، تصریح کرد: این پژوهش شامل سه مرحله بود، در مرحله نخست، جداسازی و شناسایی سویه‌های قارچی از منابع طبیعی کشور که توانایی هیدرولیز پکتات را داشتند، انجام شد. به این منظور از میوه‌ها و سبزیجات در حال فساد نمونه برداری به عمل آمد.

 

وی ادامه داد: میکروارگانیسم هایی که از این محیط جدا می‌شدند عمدتا پکتات را به عنوان منبع کربنی برای تولید انرژی برگزیدند و در مرحله دوم پس از انتخاب یک سویه که آنزیم مورد نظر را به مقدار کافی تولید می‌کرد،‌ تولید، تخلیص، تعیین خصوصیت بیوشیمیایی و آنزیمی، به دست آوردن پارامترهای سنتیکی و ترمودینامیکی و مقایسه آن با پلی گالاکترونازهای شناخته شده و صنعتی انجام شد.

 

دانش‌آموخته رشته بیوشیمی با تاکید بر این که این نخستین بار است که این آنزیم در این جنس شناسایی شده است، گفت: برای خالص سازی آنزیم پلی گالاکتروناز از محیط کشت، مایع را با سولفات آمونیوم تغلیظ کردیم و از دو ستون کروماتوگرافی تعویض یونی استفاده کردیم .

 

وی اظهار کرد: پلی گالاکتروناز حاصل از سویه، سه خصوصیت مهم را دارا بود، این آنزیم در شرایط اسیدی فعال و پایدار است و فعالیت و پایداری آن نسبت به دما قابل توجه است و نسبت به مواد فعال سطحی از خود مقاومت نشان می‌دهد. در مرحله سوم این تحقیق ضمن بررسی خواص ساختاری آنزیم، امکان ایجاد حالت مولتن گلوبول را در pHهای اسیدی بررسی کردیم. در نهایت با جمع بندی نتایج حاصله می‌توان به ایجاد مولتن گلوبول در pHهای اسیدی پی بردیم که شاید عاملی برای عبور آنزیم از غشاء قارچ باشد.

 

گفتنی است، این تحقیق با راهنمایی دکتر حسین نادری منش در دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس انجام شد.

 

انتهای پیام

/ 0 نظر / 15 بازدید