ازکجا ازچی چه خبر!
۱٤ شهریور ۱۳۸٧
حرف مردم ... نظرات() 


● لطفا از نحوه برخورد کارکنان آموزشگاه های رانندگی و ٢ ساعت آموزش که نیم ساعت آن را به حساب نمی آورند، گزارشی تهیه کنید.
● آفرین بر ایرانسل که کارت شارژ ٢هزار تومانی به بازار آورده است. بهتر است مسئولان همراه اول هم یاد بگیرند و به فکر جیب مردم باشند.
● واقعا اگر نمایندگان به جای کینه جویی و انتقام گیری از مشایی، انتقام مردم مستضعف را از مفسدان اقتصادی و گران فروشان می گرفتند چه می شد؟
●   شخصی که ستون حرف مردم را می خواند می تواند متوجه سرکاری بودن این بخش از روزنامه  شود. چون گوش شنوایی در کار نیست.
●  واگن های قطارشهری ١٨ تا ٢٠ ماه دیگر به مشهد می رسد!! واقعا خجالت آور است.
● از آقای حسین شریعتمداری می پرسم دولتی که نمی تواند در زمستان گاز و در تابستان برق مردم را تامین کند، کجایش قابل دفاع است و این کارهای بزرگی را که ایشان می فرمایند چرا ما نمی بینیم؟
●  چگونه می توان رئیس جمهور بولیوی را که همیشه انواع مشروبات الکلی مصرف می کند، در جمع روزه داران جای داد؟ وای به حال ما مسلمانان که دین را فدای سیاست می کنیم.