ازکجا ازچی چه خبر!
۱۸ شهریور ۱۳۸٧
یک کرسی جدید دانشگاهی یونسکو به زودی در موسسه آموزش عالی ایران ایجاد می شود. ... نظرات() 
به گزارش خبرنگار شبکه خبر، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با بیان این خبر افزود : ایجاد کرسی دانشگاهی مدیریت ، برنامه ریزی و تضمین کیفیت در آموزش عالی بر اساس تفاهم نامه ای که ایران با سازمان یونسکو برقرار کرده به زودی به مرحله عملیاتی و اجرایی می رسد.

رضا سعیدآبادی گفت: با ایجاد این کرسی دانشگاهی یونسکو در کشورمان تعداد کرسی های یونسکو در ایران به 3 کرسی افزایش می یابد.

وی افزود: پیش از این دو کرسی آموزش سلامت در دانشگاه تهران و کرسی صلح و حقوق بشر در دانشگاه شهید بهشتی از یونسکو در ایران ایجاد شده است.

سازمان یونسکو بیش از 600 کرسی دانشگاهی در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته جهان ایجاد کرده است.

این کرسی ها ناظر به نوع فعالیت نسل جدید آموزش عالی و دانشگاهی جهانی که تربیت نیروی متخصص در خدمت نیازهای هر جامعه است، فعالیت می کنند.