ازکجا ازچی چه خبر!
۱۸ شهریور ۱۳۸٧
8 گونه از گیاهان دارویی کشورمان برای درمان عفونت های بیمارستانی مقاوم به درمان م ... نظرات() 
 به گزارش شبکه خبر، چند تن از پژوهشگران دانشگاه های علوم پزشکی گرگان و انستیتو پاستور ایران ، تاثیر ضد میکروبی عصاره 8 گونه از گیاهان دارویی استان گلستان را بر میکروب ا ستا فیلوکوک طلائی مقاوم به درمان که عا مل عفونت های بیمارستانی خطرناک است ، بررسی کردند .

بر اساس این بررسی ، گیاهان درمنه ، زرشک ، اوکالیپتوس ، اسپند ، گل راعی ، سیاه دانه ، انار و گز ، اثر ضد باکتریایی درخور توجهی بر میکروب ا ستافیلوکوک طلائی دارند .