ازکجا ازچی چه خبر!
۱٧ شهریور ۱۳۸٧
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت گفت: بر اساس برنامه زمان بندی شده ، مرحله اجرای ... نظرات() 
دکتر فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت در مصاحبه اختصاصی با سایت شبکه خبر با اشاره به اینکه طبق برنامه زمان بندی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از نیمه دوم امسال شروع می شود ، گفت: طرح هدفمند کردن یارانه ها نیاز به انجام مرحله مطالعاتی و اخذ مصوباتی دارد که با انجام این مراحل، مرحله اجرایی این طرح طبق برنامه زمان بندی از مهرماه آغاز می شود.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت اظهار داشت: طرح هدفمند کردن یارانه ها شامل چهار مرحله "نظام شناسایی" ، "روش اصلاح قیمت"، "بررسی آثار" و "روش توزیع " است که در حال حاضر نظام شناسایی از طریق مرکز آمار و تکمیل فرم های خانوار در حال انجام است و سه مرحله بعدی به صورت موازی باهم در حال مطالعه است.